Milan, Corriere: “Subito Giroud: al primo pallone ha fatto capire una cosa”

Milan, Corriere: “Subito Giroud: al primo pallone ha fatto capire una cosa”